Informacje o szkoleniu:

www.klinikaosteopatii.com.pl/szkolenia/

 

 

 

 

 

 

 

Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich

PROWADZĄCY
 Dr Jarosław Ciechomski, fizjoterapeuta, prezes Oddziału Wielkopolskiego PTF.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. 90% czasu zajęć obejmują zajęcia praktyczne.

Łączny czas szkolenia obejmuje 120 godzin bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych.

Szkolenie odbywa się w systemie sześciu 3-dniowych spotkań.

Każdy moduł kursu rozpoczyna się w piątek o godzinie 15:00. Kończy się w niedziele około godziny 14:00.

 

 1. Techniki Energizacji Mięśni cz.1
  Podstawy teoretyczne rozwoju dysfunkcji tkanek miękkich.
  Badanie funkcjonalne mięśni długich tułowia i kończyn.
  Teoretyczne i praktyczne zastosowanie TEM ( poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny, skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne).
  Podstawy leczenia punktów spustowych.
 2. Techniki Energizacji Mięśni cz.2
  Zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego.
 3. Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release)
  Podstawy teoretyczne zaburzeń powięziowych i ich rola w dysfunkcji narządu ruchu.
  Teoretyczne i praktyczne zastosowanie mięśniowo - powięziowego rozluźniania.
 4. Technika Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
  Podstawy teoretyczne zastosowania aktywnego rozluźniania kompleksu mięśniowo - powięziowego.
  Praktyczne zastosowanie metody w leczeniu dysfunkcji tkanek miękkich.
 5. Dysbalans mięśniowo-powięziowy
  Analiza postawy pacjenta i wynikające z niej implikacje kliniczne.
  Badanie funkcjonalne równowagi mięśniowej.
  Propozycje zastosowania technik tkanek miękkich w oparciu o analizę dysbalansu mięśniowo-powięziowego.
 6. Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
  Podstawy teoretyczne rozwoju zaburzeń w narządzie ruchu w wyniku aktywności punktów spustowych.
  Inne metody leczenia punktów spustowych (positional release, kompresja ischemiczna, głęboki masaż i inne).