Co to jest osteopatia?
Jest to postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne oparte na zabiegach manualnych dotyczących ogólnie dysfunkcji stawowej i tkankowej w zakresie udziału tych dysfunkcji w pogorszeniu się (lub utrzymaniu się) choroby.

Co to jest medycyna osteopatyczna?
Jest to kompletny system opieki zdrowotnej. Zgodnie z filozofią leczy się całego człowieka a nie tylko objawy. Kładzie się nacisk na wzajemne relacje między strukturą a funkcją oraz zdolnością organizmu do samoleczenia.

Czy medycyna osteopatyczna może być nazwana alternatywną?
Nie, medycyna osteopatyczna nie jest alternatywna. Istnieje ona od 125 lat. Jest to kompletny system opieki zdrowotnej oparty na  filozofii leczenia całego pacjenta. W USA D.O. (doktor osteopatii)  jest całkowicie przeszkolonym lekarzem. W Europie D.O (dyplomowany osteopata) jest osobą, która ukończyła szkołę osteopatii  w systemie podyplomowym przeznaczoną dla lekarzy i fizjoterapeutów, obejmującą minimum 1000 godzin zajęć (zgodnie z zaleceniami Europejskiej Federacji Osteopatii). Nasza filozofia skupiona jest na opiece nad pacjentem zapewniającej komfort życia bez bólu.

Kto może praktykować osteopatię?
Zgodnie z rozporządzeniami Europejskiej Federacji Osteopatii, osteopatię mogą praktykować tylko lekarze i fizjoterapeuci,  którzy ukończyli system szkoleń podyplomowych (minimum 5 lat lub 1000 godzin  zajęć teoretycznych, praktycznych, klinicznych) prowadzonych w szkołach osteopatii akredytowanych przez narodowe organizacje osteopatii (w Polsce Towarzystwo Osteopatów Polskich). W Wielkiej Brytanii istnieje system czteroletnich studiów dziennych dających tytuł D.O.

W jaki sposób leczymy?
Osteopata pracuje w zdecydowanej mierze  poprzez system nerwowo-mięśniowo-szkieletowy, wykorzytując głównie terapię stawów, mięśni, powięzi, nerwów, naczyń oraz zwracając  szczególną uwagę na to, w jaki sposób organy wewnętrzne wpływają na cały system i jaki on ma wpływ na nie. W stawianiu diagnozy i planowaniu terapii bierze się pod uwagę także czynniki psychologiczne i aspekt socjalny .

Działy osteopatii

Co leczymy?